Aedes-debat Woonagenda: maatwerk-wonen

Woningcorporaties willen de komende jaren maatwerk leveren voor huishoudens die dat nodig hebben. Ze zorgen voor passende huisvesting voor verschillende doelgroepen, eventueel in combinatie met extra ondersteuning of zorg. Maar hoe bereiken we dit? Daarover debatteren bestuurders van woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties tijdens het Aedes-debat over maatwerk-wonen op 10 oktober 2017.


Hoe moeten woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties de komende jaren samenwerken op het terrein van wonen, welzijn en zorg? Hoe ver gaat de zorgtaak van corporaties eigenlijk? Die vragen komen aan de orde tijdens het debat. Het debat is bedoeld voor bestuurders van woningcorporaties, gemeenten en organisaties uit de GGZ, maatschappelijke opvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VluchtelingenWerk en maatschappelijk werk. Ook medewerkers van ministeries en politici zijn van harte welkom.

Agenda
Tijdens het debat komen onderzoekers en deskundigen uit de praktijk aan het woord. Zij spreken over een aantal thema’s uit de Woonagenda, een agenda voor de komende vier jaar die woningcorporaties in april 2017 met elkaar vaststelden. Er zijn drie debatrondes:

  1. Welke rol en taak hebben corporaties met betrekking tot zorg in de wijk en wat betekent dat voor samenwerkingspartners?
    Woningcorporaties huisvesten steeds vaker kwetsbare bewoners. Bijvoorbeeld mensen met GGZ-problematiek, een (licht) verstandelijke beperking, afkomstig uit een oorlogsgebied, of mensen met schulden. Zij hebben zorg en begeleiding nodig om prettig te kunnen wonen. Daarvoor werken verschillende partners in de wijk samen. Maar wie heeft welke rol? Tijdens deze ronde gaat een panel met woningcorporaties, GGZ- en opvanginstellingen met elkaar in gesprek.
  2. Heeft spreiding van kwetsbare doelgroepen een positief effect op de leefbaarheid in buurten?
    Woningcorporaties hechten veel waarde aan leefbare wijken en buurten. Maar op sommige plekken slaat de balans tussen draagkracht en draaglast door. Kan goede spreiding bij woningtoewijzing helpen om dat te voorkomen? Sako Musterd, hoogleraar stedelijke geografie aan de Universiteit van Amsterdam, neemt ons mee in de wetenschappelijke kennis over de effecten van gespreide huisvesting op de leefbaarheid. Na zijn presentatie volgt een discussie met de zaal.
  3. Hoe zorgen we voor goede samenwerking bij beheer en draagvlak in de buurt bij magic mix-projecten?
    ‘The magic mix’ wordt op steeds meer plekken toegepast. Studenten, statushouders, voormalige cliënten uit de GGZ of mensen die in een scheiding liggen wonen bij elkaar, al dan niet in flexibele woningen. Soms dragen ze zelf bij aan het sociaal beheer van zo’n complex. Wat vraagt dat van de betrokken professionals? En hoe organiseren zij draagvlak in de buurt? Inleider Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen neemt u mee in deze wereld.

Aedes-voorzitter Marnix Norder zal de bijeenkomst openen. Na afloop is er een borrel om na te praten.

 

Praktische informatie

Datum

dinsdag 10 oktober 2017

Locatie

Aedes vereniging van woningcorporaties, Den Haag