Flexwonencafé West-Friesland, Medemblik

Bijzonderheden: het Flexwonencafé gaat specifiek over de regio West-Friesland en is bestemd voor bezoekers die hier actief (willen) zijn.


In West-Friesland zoeken veel  mensen naar snelle woonoplossingen, zoals starters, gescheiden mensen, studenten en vergunninghouders. Aangezien door bestuurlijke afspraken en meer wettelijke mogelijkheden de condities zijn verbeterd, komt er meer ruimte voor concrete huisvestingsinitiatieven. Corporaties, andere  huisvesters en werkgevers zijn daarbij als eerste aan zet. Maar het is belangrijk om hun netwerk, onderling en met bestuurders en ambtenaren, te blijven activeren en aan vertrouwen te blijven werken. Dat is ook de reden waarom het Expertisecentrum Flexwonen (EF) op verzoek van verschillende partijen in West-Friesland een zogeheten Flexwonencafé organiseert.

Wat gebeurt tijdens het Flexwonencafé?
Het Flexwonencafé biedt huisvesters (waaronder en bouwers en ontwikkelaars) en werkgevers in West-Friesland volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: plannen te smeden. Spreekstalmeester is Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen). U kunt de volgende onderdelen verwachten:

  • Mogelijkheid bezichtiging project Dirk Veermanhof
  • Casus ‘tijdelijke huisvesting vergunninghouders en starters in Wognum’, een vraaggesprek met Hans Tigges (wethouder Medemblik), Ab Gieling (directeur-bestuurder de Woonschakel) en Rob Ursem (Ursem Modulaire Bouwsystemen)
  • Flexwonen in de regionale woonvisie West-Friesland, een interview met Theo van Eijk (wethouder Hoorn) 
  • Het mixen van verschillende woonurgente groepen onder één dak: het kan wèl! Johan van der Craats ((Expertisecentrum Flexwonen) neemt ons mee in enkele actuele gemengd-wonenprojecten
  • De visie en rol van de provincie Noord-Holland, Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland) licht de opvatting en rol van de provincie toe en reflecteert op de bijeenkomst
  • Slotbeschouwing, een korte rondgang onder enkele deelnemers
  • Borrel en hapjes

De bijeenkomst vindt plaats in Medemblik. De bijeenkomst is kosteloos. Genoeg reden om aanwezig te zijn….U kunt zich via de module in de rechterkolom aanmelden!

Praktische informatie

Datum

donderdag 7 september 2017

Locatie

Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Tijd

15.30 -19.00 uur

Opmerking

vanaf 15.30 uur mogelijkheid bezichtiging project Dirk Veermanhof, start Flexwonencafé 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is kosteloos

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:
provincie Noord-Holland, gemeente Medemblik, gemeente Hoorn, woningcorporatie de Woonschakel, Ursem Modulaire Bouwsystemen, HomeFlex, Expertisecentrum Flexwonen

Standaard inschrijfformulier evenementen
Bezig met versturen