OTB/Platform31 Wooncongres 2017: Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 voor de achtste keer op rij het Wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken.


Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad over het algemeen goed te noemen is, heeft de recente recessie die kwaliteit flink onder druk gezet. Zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren zijn geconfronteerd met een teruglopend budget voor woningverbetering. De herstructurering van wijken en buurten is in de crisis sterk stilgevallen. Door de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren, kunnen gemeenten en woningcorporaties ook invloed uitoefenen op de leefbaarheid in wijken.  Daarnaast staat Nederland voor de opgave om de woningvoorraad verder te verduurzamen en zo de kwaliteit van het corporatiebezit te verbeteren. Er zal de komende decennia vooral fors worden ingezet op het renoveren van woningen om de energievraag voor verwarming aanzienlijk te reduceren en over te gaan naar duurzame energie. Doel van de afgesloten Green Deal Gasloze wijken is om in 2030 een groot deel van de woningvoorraad van het gas te halen. Dit heeft ook impact op de manier van wonen en comfortbeleving.

Het aantal huishoudens in Nederland is flink gegroeid en de groei zal tot 2040 nog aanzienlijk doorzetten. Mensen wonen steeds vaker en steeds langer alleen en ze worden ook nog eens ouder. Belangrijke vraag is hoe al deze huishoudens de komende jaren willen wonen. Anders gezegd: welke woonkwaliteit wensen zij? En als we dat dan weten, welke woonkwaliteit moet dan worden verbeterd of toegevoegd?

Is er bijvoorbeeld meer behoefte aan kleine woningen, de zogenaamde tiny houses of micro-appartementen? Hoe haalbaar en aantrekkelijk zijn Nul op de Meter woningen? Is er meer behoefte aan woonmilieus met een goede ruimtelijke kwaliteit en wat verstaan we daar dan precies onder? Hoe zorgen we voor voldoende keuzevrijheid en een goede kwaliteit-prijsverhouding? Woonkwaliteit blijft een opgave.

Programma

In het ochtendprogramma gaat onder andere Peter Boelhouwer van het OTB, TU Delft in op de verschillen in de woonvoorkeuren van mensen. Welke woonkwaliteit is gewenst en is deze ook bereikbaar? Matthijs Uyterlinde van Platform31 zal ingaan op de kwaliteit van achterstandswijken en de aanpak van gemeenten op dit gebied. In het middagprogramma kunt u kiezen uit diverse praktijkgerichte themasessies waarin u wordt geïnspireerd door en meepraat over de resultaten van relevante woononderzoeken, –experimenten en –projecten van de TU Delft, Platform31 en andere partijen in het wonen. Dagvoorzitter is Anne-Jo Visser van Platform31.

In de aanloop naar het Wooncongres maken het OTB en Platform31 steeds meer sprekers en programmaonderdelen bekend.

In één dag op de hoogte

Het OTB|Platform31 Wooncongres 2017 is een unieke gelegenheid om in één dag geheel op de hoogte te raken van de belangrijkste toekomstgerichte ontwikkelingen in het wonen.

Aanmelding en meer informatie

Aanmelden is online mogelijk. Verdere informatie is te vinden op de OTB-website, of te verkrijgen via het secretariaat van het OTB, tel. 015-278 3005.

Praktische informatie

Datum

donderdag 9 november 2017

Locatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Inschrijven