Flexwonencafé Holland-Rijnland, Katwijk

Bijzonderheden: het Flexwonencafé gaat specifiek over de regio Holland-Rijnland en is bestemd voor bezoekers die hier actief (willen) zijn.


In de regio Holland-Rijnland zoeken veel  mensen naar snelle woonoplossingen, zoals starters, gescheiden mensen, studenten en vergunninghouders. Aangezien door bestuurlijke afspraken en meer wettelijke mogelijkheden de condities zijn verbeterd, komt er meer ruimte voor concrete huisvestingsinitiatieven. Corporaties, andere  huisvesters en werkgevers zijn daarbij als eerste aan zet. Maar het is belangrijk om hun netwerk, onderling en met bestuurders en ambtenaren, te blijven activeren en aan vertrouwen te blijven werken. Dat is ook de reden waarom het Expertisecentrum Flexwonen (EF) op verzoek van verschillende partijen in de regio Holland-Rijnland een zogeheten Flexwonencafé organiseert.

Wat gebeurt tijdens het Flexwonencafé?
Het Flexwonencafé biedt huisvesters (waaronder en bouwers en ontwikkelaars) en werkgevers in de regio Holland-Rijnland volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: plannen te smeden. Spreekstalmeester is Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen). U kunt de volgende onderdelen verwachten:

  • mogelijkheid bezichtiging nieuwe logiesaccommodatie Katwijkerbroek
  • Casus ‘tijdelijke logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten Katwijkerbroek’, een vraaggesprek met Krijn van der Spijk (wethouder), Bert Verheij (Homeflex) over de totstandkoming van de nieuwe logiesaccommodatie
  • Het ambassadeurteam ‘Huisvesting arbeidsmigranten Holland-Rijnland, in 2012 is een ambassadeurteam in het leven geroepen. Waar staan we anno 2017? En wat is er (nog) nodig? Een gesprek met voorzitter Jan Uit den Boogaard en werkgever Nico Geerlings (Flexibel Human Services)
  • Het mixen van verschillende woonurgente groepen onder één dak: het kan wèl! Johan van der Craats (Expertisecentrum Flexwonen) neemt ons mee in enkele actuele gemengd-wonenprojecten en spreekt met Johan van Buren van Woonstichting Vooruitgang over de kansen in deze regio.
  • De visie en rol van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Zuid-Holland) licht de opvatting en rol van de provincie toe en reflecteert op de bijeenkomst
  • Slotbeschouwing
  • Borrel en hapjes

De bijeenkomst vindt plaats in Katwijk. De bijeenkomst is kosteloos. Genoeg reden om aanwezig te zijn….U kunt zich via de module in de rechterkolom aanmelden!

Praktische informatie

Datum

donderdag 21 september 2017

Locatie

Katwijkerbroek 8, 2223 XP Katwijk

Tijd

15.30 -19.00 uur

Opmerking

vanaf 15.30 uur mogelijkheid bezichtiging logiesgebouw Katwijkerbroek, start Flexwonencafé 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is kosteloos

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:
de provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, gemeente Katwijk, Homeflex, Flexible Human Services, Woonstichting Vooruitgang en het Expertisecentrum Flexwonen

Standaard inschrijfformulier evenementen
Bezig met versturen