Handreiking huisvestingsvormen voor vergunninghouders

Platform Opnieuw Thuis¹ biedt met deze handreiking een overzicht op het totale palet aan mogelijkheden om huisvesting te bieden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).

Ga naar de handreiking

De handreiking bevat veel verwijzingen naar voorbeelden en naar relevante regelgeving. Ook is er een rekenmodel beschikbaar om huisvestingsoplossingen op maat door te rekenenen voor individuele gevallen.

¹Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van het Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten en corporaties met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).


| Deel dit artikel  

Dossiers: Vluchtelingen, Woonvormen,