Notitie wettelijke mogelijkheden woningcorporaties versie 2.0

Het is niet altijd duidelijk binnen welke wettelijke kaders woningcorporaties kunnen acteren. Om deze reden heeft Aedes samen met het ministerie van BZK de notitie 'Huisvesting voor arbeidsmigranten, wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties' van december 2012 bewerkt en geactualiseerd.

download publicatie

In de nieuwe versie zijn onder andere veranderingen in de Leegstandswet opgenomen. Ook wordt nog duidelijker aangeven welke verschillende  mogelijkheden corporatie hebben om via mid-stay voorzieningen arbeidsmigranten te huisvesten. Met name de Europese inkomensgrens lijkt voor veel corporaties een obstakel. In de notitie wordt aangeven hoe corporaties ondanks deze regelgeving arbeidsmigranten gezamenlijk kunnen huisvesten op basis van individuele huurcontracten.

Inhoudsopgave

INLEIDING
1. HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN
2. HET RAAMWERK: DAEB EN NIET€DAEB
Huisvesten arbeidsmigranten buiten DAEB
3. WOONBEHOEFTE VAN ARBEIDSMIGRANTEN
4. KAMERGEWIJS VERHUREN
Bouw-en veiligheidsvoorschriften
5. TIJDELIJK VERHUREN: KAMERS EN WONINGEN
Tijdelijke verhuur op  basis van de Leegstandwet
Huurcontracten naar zijn aard van korte duur
Verhuur van voor afbraak bestemde gemeentewoningen
6. RUIMTE CREËREN
7. TIPS EN MOGELIJKHEDEN
Vrijstelling Extra Territoriale Kosten
Beperk de investeringslast: grond niet in eigendom
Beheer van panden
GBA, RNI en informatie€uitwisseling
Vraag en aanbod matchen

 


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Wetten en Regels, Wie zijn de spelers?,