Bijeenkomst ‘Aan de slag met Flexwonen in Zuid-Holland’

Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten en regio’s in Zuid-Holland.


Resultaten pilots flexwonen
Er is een groeiende groep spoedzoekers in Zuid-Holland. Hoe groot is deze groep en hoe ontwikkelt die zich? Welke woonoplossingen zijn kansrijk? Deze vragen vormden het vertrekpunt voor de pilots flexwonen de we afgelopen maanden hebben uitgevoerd in de Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst nemen we u graag mee in het proces dat bij de pilots is gevolgd en gaan wij in op de resultaten van deze pilots. Ook gaan we in op de vervolgstappen die nodig zijn. Daarnaast presenteren we de handreiking ‘Grip op flexwonen’, waarin de opgedane kennis en ervaring is gebundeld. Ook staan we stil bij de publicatie ‘dwarsdoorsnede van het flexwonen’, waarin aandacht wordt besteed aan diverse thema’s rond het flexwonen inclusief de beschrijving van enkele fraaie praktijkvoorbeelden. Kortom: een bijeenkomst die u niet wilt missen!

Doelgroep 
Bestuurders en ambtenaren van gemeenten en regio’s in Zuid-Holland.

Locatie
Provinciehuis van Zuid-Holland, Koffiekamer.

Tijd 
Ontvangst met koffie of thee vanaf 13:00 uur. Het programma start om 13:30 uur en duurt tot 15:00 uur.

Aanmelden 
U kunt zich tot 7 januari 2019 aanmelden bij Jetty Coomans-Wassenaar; jc.coomans@pzh.nl onder vermelding van uw naam, functie en organisatie. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Bij overschrijding nodigen we een selectie uit op basis van een evenredige verdeling over de gemeenten of regio’s.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31 en het Expertisecentrum Flexwonen,

 

Adri Bom-Lemstra 
Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economie in Zuid-Holland

 

Praktische informatie

Datum

donderdag 17 januari 2019

Tijd

13:00u - 15:00u

Locatie

Inschrijven