Conferentie ‘Goede buren’. Wat werkt in woongebouwen waar verschillende groepen mensen samen wonen?

Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk.


In gemengde woonprojecten (ook wel ‘de Magic Mix’ genoemd) wonen verschillende ‘typen’ bewoners samen: bijvoorbeeld reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen, studenten met ouderen, werkende jongeren met vluchtelingen of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar.

In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. En om het creëren van een woonomgeving die mensen, die dat nodig hebben, helpt bij het maken van een nieuwe start in de samenleving. Dat is waar het bij gemengd wonen om draait.

Maar hoe krijgt dat, ‘goede buren zijn’ in de praktijk vorm? Gaat dat mengen wel altijd goed? Wat werkt wel en wat juist niet? En welke impuls geven dit soort projecten aan het creëren van ‘inclusieve’ wijken? Werkt het mengen alleen in een stedelijke omgeving? Wat hebben betrokken partijen van elkaar nodig?

Op diverse plekken in Utrecht en in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengde projecten. Bewoners, professionals en onderzoekers gaan met u in gesprek over de lessen die er te trekken zijn om bestaande projecten te versterken en nieuwe mogelijk te maken.

Wat mag u verwachten?

  • huiskamergesprekken: kennismaken met bewoners en medewerkers van bijzondere en inspirerende projecten;
  • reflecties op de waarde van gemengd wonen door: Erik Dannenberg (Commissie Dannenberg), Kees Diepeveen & Paulus Jansen (wethouders Utrecht), Dirk Jan van der Zeep (voorzitter Raad van Bestuur Portaal), Maarten Davelaar, Aly Gruppen & Jeroen Knevel (onderzoekers Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen);
  • werksessies: diverse onderzoekers, casushouders, sociaal-ondernemers en bewoners bieden inzichten uit onderzoek en de praktijk over wat (niet) werkt in gemengd wonen;
  • korte films: gemengde woonprojecten en hun opbrengsten in beeld gebracht.
  • discussie over uitdagingen: Wat valt er uit deze projecten te leren voor het meer inclusief maken van ‘gewone’ buurten? Welke knelpunten rond landelijk beleid ervaren deze projecten en in bredere zin de beweging van opvang/beschermd wonen naar ‘beschermd thuis’ in de wijk?

De conferentie richt zich op: medewerkers en bestuurders van woningcorporaties en maatschappelijke organisaties (opvang, zorg, welzijn), beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, vertegenwoordigers van landelijke platforms en expertisecentra, ministeries, en op de bewoners van de gemengd wonen-projecten.

Praktische informatie

Datum

vrijdag 26 januari 2018

Locatie

Het Huis van Portaal, Beneluxlaan 9, Utrecht

Inschrijven

Binnenkort verschijnt de officiële uitnodiging inclusief de mogelijkheid tot inschrijving. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Ontwikkelwerkplaats, Platform 31, Portaal.