Congres Flexwonen in Gelderland

Op donderdag 21 februari 2019 organiseren de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie ‘Flexwonen in Gelderland’.


  INSCHRIJVEN VOOR DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK!

 

In Gelderland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken!

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Dat blijkt onder meer uit de aantrekkingskracht van vakantieparken. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die?

Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie en zullen we gezamenlijk verder uitwerken door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten;
  • te laten zien hoe je als gemeente de behoefte aan flexwonen in beeld brengt en hoe je kansen voor flexwonen kunt creëren;
  • en goede praktijkvoorbeelden van flexwonen te delen.

Datum, tijd en locatie
Donderdag 21 februari 2019 van 9.30 uur – 17.00 uur
Huis der Provincie, Markt 1 in Arnhem

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor iedereen in Gelderland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Programma 
Nadere informatie over het programma voor deze dag vindt op deze pagina>

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk!
Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, behoudt de organisatie zich het recht voor om personen/organisaties die actief in Gelderland zijn voorrang te verlenen.

Contact
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via GLDWONEN@gelderland.nl

Let op: Voor gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer is gebleken dat zij de privacy instellingen in Safari (tijdelijk) moeten aanpassen zodat het formulier werkt. Ga hiervoor naar: Instellingen, safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en dan een keuze maken voor het niveau waarop het formulier wel werkt.

Praktische informatie

Datum

donderdag 21 februari 2019

Tijd

09:30u - 17:00u

Locatie

Huis der Provincie, Markt 1 in Arnhem

Inschrijven