Flexwonencafé Regio Foodvalley

Bijzonderheden: het Flexwonencafé gaat specifiek over de Regio Foodvalley en is bestemd voor bezoekers die hier actief (willen) zijn.


In de Regio Foodvalley zoekt een groeiend aantal mensen naar een snelle woonoplossing zoals starters, gescheiden mensen, studenten, mensen met een ‘rugzakje’ en vergunninghouders. Maar ook een fors toenemend aantal arbeidsmigranten zoekt dringend naar passende huisvesting. Om meer zicht te krijgen op de omvang van de groep spoedzoekers en de huisvestingsantwoorden daarop is in de gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld een verkenning uitgevoerd. Daaruit blijkt niet alleen een substantiële woonbehoefte van spoedzoekers. Er liggen ook interessante huisvestingskansen. Gemeenten, huisvesters en werkgevers zijn daarbij als eerste aan zet. Daarom is het van belang het netwerk te activeren.

Wat gebeurt tijdens het Flexwonencafé?
Het Flexwonencafé biedt huisvesters (waaronder bouwers en ontwikkelaars) en werkgevers in de Foodvalley volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: plannen te smeden. Dagvoorzitter is Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen). U kunt o.a. de volgende onderdelen verwachten:

  • Opening en welkom, in gesprek met Harke Dijksterhuis, portefeuillehouder Wonen, duurzaamheid en WMO
  • Kansen voor spoedzoekers: tiny houses in Nijkerk. In gesprek met Peter Toonen, directeur-bestuurder, woningstichting Nijkerk
  • Aan de slag met flexwonen, in de gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld is onderzoek gedaan naar de behoefte aan flexwonen. Wat was de aanleiding ervan? Waar staan we nu? Een vraaggesprek met Sunta Veerkamp, gemeente Ede en Timo Wagteveld, gemeente Barneveld
  • Ambitie gemeente Ede: ruimte voor arbeidsmigrantenLex Hoefsloot, wethouder gemeente Ede, licht de ambitie van het gemeentebestuur toe om de komende vijf jaar woonvormen te faciliteren voor circa 700 arbeidsmigranten
  • De visie en rol van de provincie Gelderland, Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland, licht de opvatting en rol van de provincie toe en reflecteert op de bijeenkomst
  • Netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats in Ede en is kosteloos. Genoeg reden om aanwezig te zijn….U kunt zich via de module in de rechterkolom aanmelden!

Praktische informatie

Datum

maandag 21 januari 2019

Tijd

16:00u - 19:00u

Locatie

ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Prijs

deelname gratis, aanmelden verplicht

Inschrijven

Deelname is kosteloos

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:

Expertisecentrum Flexwonen i.s.m.provincie Gelderland, Regio Foodvalley, gemeente Ede en mede mogelijk gemaakt door: Covebo Uitzendgroep, E&A uitzendbureau, OTTO Work Force, Homeflex en Instyle Concepts

Standaard inschrijfformulier evenementen
Bezig met versturen