Flexwoningen en de Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De wet bundelt en vereenvoudigt regels en brengt procedures samen. Dat klinkt mooi op papier, maar wat betekent de Omgevingswet voor de realisatie van flexwoningen? En hoe waarborg je de beoogde versnelling?

Dit webinar wordt georganiseerd doot Platform31 in samenwerking met RVO/Expertteam Woningbouw, Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gemeente Assen.

 

Voor wie?

Gemeenten, woningcorporaties, provincies, ontwikkelaars, bouwers, rijk, ontwerpers, kennisinstellingen, woningzoekenden: iedereen die baat heeft bij snel woningen realiseren.

 

Programma

13:00 Welkom en opening – Frank Wassenberg (Platform31)

13:05 Over flexwoningen en de relatie tussen flexwoningen en de Omgevingswet – Renée van Bommel (ministerie van BZK)

13:10 Toelichting Omgevingswet – Pim Oremans (UVTH) en Arjan Bregman (RVO/BZK Expertteam Woningbouw)

13:30 Casus: onder de Omgevingswet flexwoningen realiseren voor de gemeente Assen – Hans Palte (gemeente Assen)

13:45 Vraag & antwoord

13:55 Afsluiting

 

Meer informatie en aanmelding>

 

 

Praktische informatie

Datum

donderdag 4 april 2024

Tijd

13:00 u - 14:00 u

Locatie

Online