Jaarcongres: de waarde(n) van arbeidsmigranten

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Al eeuwenlang is Nederland een migratieland. het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt om hier te werken blijft ook de komende jaren toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Bovendien leveren arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan onze welvaart, groei en samenleving!


Tijdens het jaarcongres ontwikkelen we nieuwe kennis en gaan we in gesprek over hoe we de situatie van arbeidsmigranten in Nederland écht kunnen verbeteren. Het congres staat volledig in het teken van de toekomst van arbeidsmigratie en de positieve bijdrage die arbeidsmigranten leveren aan de Nederlandse samenleving. Samen met koplopers uit het veld ontwikkelen we nieuwe kennis, delen we ervaringen en gaan we in debat om te komen tot een gezamenlijke visie op arbeidsmigratie.

Het thema van het congres is “De waarde(n) van arbeidsmigranten“. Via een prikkelend en actiegericht programma bespreken we vanuit verschillende invalshoeken de bijdrage van arbeidsmigranten aan de Nederlandse samenleving. Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem), Monique Kremer (voorzitter Migratieberaad), Rits de Boer (directeur-generaal arbeidsinspectie), Piet Fortuin (voorzitter CNV) en vele andere sprekers delen hun kennis en visie over actuele thema’s, zoals huisvesting, arbeidskrapte en integratie.

Praktische informatie

Datum

woensdag 24 mei 2023

Tijd

13:30u - 18:30u

Locatie

Congrescentrum 1931, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch

Prijs

kosteloos