Landelijk congres Flexwonen, online

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 vanuit de Buitensoos in Zwolle gezamenlijk online het landelijk congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.


Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt.

De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen?

Deze vragen staan centraal tijdens het programma en worden verder uitgewerkt door:

 • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten en wat dat voor hen betekent;
 • inzicht te geven in welk aanbod kan worden ingezet en hoe flexwoningen stedenbouwkundig kunnen worden ingepast;
 • praktijkvoorbeelden te delen: wat zijn de ervaringen van andere gemeenten, corporaties en private partijen?
 • te laten zien welke stimuleringsmaatregelen kunnen worden benut;
 • aandachtspunten te bespreken en samen oplossingen te zoeken voor specifieke vraagstukken.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties etc.


Programma(onderdelen)

Helaas is het elkaar fysiek ontmoeten nog niet mogelijk. Om deze reden hebben we een gevarieerd en aantrekkelijk webinarprogramma voor u ontwikkeld dat bestaat uit de volgende drie onderdelen:

A. Het landelijk congres Flexwonen, online: op 14 oktober van 10.00 – 11.35 uur

B. De ‘Flexperience’: een digitaal kennis- en inspiratieaanbod flexwonen, op 14 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur

C. Een serie verdiepingssessies: iedere dag in de periode van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur

U kunt kiezen deel te nemen aan het volledige programma of een of enkele onderdelen. Hieronder volgt per programmaonderdeel een toelichting.


Programmaonderdeel A: landelijk congres Flexwonen, online op 14 oktober van 10.00 – 11.35 uur

Dagvoorzitter Marianne van den Anker

10.00-10.40 deel 1
Opening en welkom door dagvoorzitter en gedeputeerde Monique van Haaf
Twee spoedzoekers aan het woord, video
Bijdrage minister Ollongren (BZK)
Flexwonen als een oplossing voor de woningnood? Interview met Marja Elsinga over One Million Homes, TU Delft en Floris Alkemade over verdichtingsstudie flexwonen
Uw vragen aan het ministerie van BZK, Marja Elsinga en Floris Alkemade
10.40-11.05 deel 2
Gemeentelijke ervaringen met flexwonen, interview met Yasin Torunoglu, wethouder Eindhoven
Flexwonen: kansen voor zorggroepen, lancering publicatie ‘Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen’ en interview Erik Dannenberg, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Uw vragen aan Yasin Torunoglu en Erik Dannenberg
11.05-11.35 deel 3
Videocompilatie verplaatsbare woningen
Flexwonen als innovatiemotor voor de bouw, interview met Evert Leideman, DeltaWonen en Antonie ter Harmsel, Hodes Huisvesting
Flexwonen in Hengelo, video en interview Michel ten Hag, makelaar
Uw vragen aan Evert Leideman, Antonie ter Harmsel en Michel ten Hag
Afsluiting, aftrap ‘Flexperience’ en aankondiging verdiepingssessies, door Monique van Haaf
Einde

Programmaonderdeel B: De ‘Flexperience’ op 14 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur

U krijgt op inspirerende wijze de gelegenheid kennis te maken met -of uw kennis te verdiepen van- verschillende aspecten van het flexwonen. Dat kan door het bezoeken van een of meerdere ‘digitale kamers’. U kunt ervoor kiezen een korte blik te werpen in een kamer of een complete sessie bij te wonen. Het inspiratieaanbod is verdeeld over twee rondes en ziet er als volgt uit: 

Ronde A: 12.00 – 12.45 uur

Kamer 1: Vragen aan …
Emile Roemer, Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Kamer 2: In gesprek met…
Bewoners van het flexwonen-project Montana in Ermelo

Kamer 3: Gastcollege over….
De nieuwe Omgevingswet en flexwonen

Kamer 4: Ga mee op webxcursie….
We bezoeken een productielocatie van verplaatsbare woningen èn gaan naar een gerealiseerd project.

Kamer 5: Inspiratie en kansen…
Het COA neemt u mee in de zoektocht naar flexibele woonoplossingen voor zowel asielzoekers als reguliere spoedzoekers.

Kamer 6: Bekijk de video over…

 • Wat is flexwonen? Animatie flexwonen (BZK)
 • Nieuwe website spoedzoekers ‘123flexwonen.nl, animatie
 • Kansen met verplaatsbare woningen
 • Huisvestinsgoplossingen voor spoedzoekers

Kamer 7: Maak kennis met het aanbod publicaties en onderzoek flexwonen
Bekijk aanbod publicaties en onderzoek over flexwonen

Ronde B: 13.15 – 14.00 uur

Kamer 1: Vragen aan …
Het Expertteam Woningbouw.U krijgt een toelichting over expertteam en enkele lessons learned. Daarnaast kunt u uw vragen kwijt aan een flexwonen expert Uit het team.

Kamer 2: In gesprek met…
Arbeidsmigranten van het Labour Hotel in Waalwijk

Kamer 3: Gastcollege over….
De kracht en het belang van het SNF- en AKF-keurmerk

Kamer 4: Ga mee op webxcursie….
Flexwonenproject De Liendert in Amersfoort

Kamer 5: Inspiratie en kansen…
Het PBL neemt u mee in haar verkenning van kansrijke locaties voor flexwonen

Kamer 6: Bekijk de video over…

 • Wat is flexwonen? Animatie flexwonen (BZK)
 • Nieuwe website spoedzoekers ‘123flexwonen.nl, animatie
 • Kansen met verplaatsbare woningen
 • Huisvestinsgoplossingen voor spoedzoekers

Kamer 7: Maak kennis met het aanbod publicaties en onderzoek flexwonen
Bekijk aanbod publicaties en onderzoek flexwonen


Programmaonderdeel C: een serie van vijf verdiepingssessies van 19 t/m 23 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur

De thema’s van de sessies zijn als volgt:

 1. Maandag 19 oktober: Verdichtingsstudie flexwonen
 2. Dinsdag 20 oktober: Verplaatsbare woningen: snel, flexibel en circulair
 3. Woensdag 21 oktober: Vakantieparken, kansen voor flexwonen?!
 4. Donderdag 22 oktober: Flexwonen en zorgdoelgroepen
 5. Vrijdag 23 oktober: Flexwonen: kansen voor kleine kernen

De komende periode zal de nadere invulling van workshops bekend worden gemaakt. Alle sessies zijn interactief en vinden plaats van 14.00 – 15.00 uur, behalve de sessie op 19 oktober. Die vindt plaats van 14.00 – 16.00 uur.

Praktische informatie

Datum

woensdag 14 oktober 2020

Tijd

10:00u - 14:00u

Locatie

Online

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via de module in de rechterkolom. U ontvangt dan rond 7 oktober een weblink en nadere instructies om een of meerdere programmaonderdelen bij te wonen.

Notabene: heeft u zich eerder aangemeld voor de bijeenkomst (die aanvankelijk op 13 mei zou plaatsvinden), dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Programma(onderdeel) gemist?

Geen probleem. De hoofdlijnen van het congres zijn later via een weblink alsnog terug te zien.

Inschrijven

inschrijfformulier save the date Zwolle
Persoonsgegevens
Bezig met versturen