Limburgs Webinar Flexwonen

Bijzonderheden: dit webinar gaat specifiek over de provincie Limburg  en is bestemd voor deelnemers die hier actief (willen) zijn. Veel mensen zijn op zoek naar betaalbare woonruimte. Ook in Limburg. Zo nodig tijdelijk, als die maar snel beschikbaar is. Spoedzoekers noemen we hen: jongeren, starters, internationale en tijdelijke werknemers, studenten, mensen met een verbroken relatie of mensen die na maatschappelijke opvang of GGZ-zorg weer zelfstandig willen wonen. In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar nieuwe flexibele woonconcepten, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur- en koopwoningen. Hoe pak je dat aan? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die? Welke support bieden de rijksoverheid en de provincie?


Wij nodigen u van harte uit voor het Limburgs Webinar Flexwonen op donderdag 25 juni 2020 van 13.00 tot 14.30 uur.

Bekijk hier het programma> 

Het wordt een interactieve (start)conferentie voor bestuurders en beleidsbepalers bij overheden, investeerders, woningcorporaties, intermediairs, werkgevers, zorgorganisaties en andere betrokken stakeholders. Georganiseerd door de provincie Limburg, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.

Op locatie elkaar de hand schudden lukt nu even niet. Maar we ontmoeten u graag in een online bijeenkomst die ook de mogelijkheid biedt om met elkaar in gesprek te gaan. U kunt bijdragen verwachten van onder meer gedeputeerde Andy Dritty, het ministerie van BZK, wethouders en corporatiebestuurders. Na deze startconferentie volgen (na de zomer) nog enkele verdiepingsbijeenkomsten, waar we verder op deelthema’s zullen ingaan, zoals:

  • doelgroepen van flexwonen
  • bouwconcepten en oplossingen
  • juridisch/planologische vraagstukken

De inhoud van de verdiepingsbijeenkomsten bepaalt u, als deelnemer. Via het aanmeldingsformulier en tijdens de startbijeenkomst kunt u uw vragen of probleemstellingen meegeven. Die zullen leidend zijn bij de verdere invulling van het programma. Uw vragen kunt u via het registratieformulier tot uiterlijk 1 juni aan ons doorgeven. Deelname is gratis, maar vanwege het gebruik van technische hulpmiddelen is het aantal plaatsen beperkt.

Aan- of afmelden kan via bijgaande link>

Praktische informatie

Datum

donderdag 25 juni 2020

Tijd

13:00u - 14:30u

Locatie

Online

Prijs

deelname gratis, aanmelden verplicht

Inschrijven