Online webinar huisvesting aandachtsgroepen

Op maandag 27 juni organiseren het ministerie van BZK en RVO een webinar voor gemeenten en andere belangstellenden over de nieuwe openstelling van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA).


Deze regeling stimuleert u om passende woonruimten te bouwen voor aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, kwetsbare jongeren, uitstromers uit GGZ-instellingen, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers. Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen aanvragen van 19 september 2022 tot 17 oktober 2022.

Programma

Tijdens het webinar hoort u meer over het beleid achter deze specifieke uitkering, de aanpassingen t.o.v. de vorige regeling en wat u dient aan te leveren om aanspraak te maken op een bijdrage. Ook vertelt het  Expertteam Woningbouw hoe zij gemeenten kan ondersteunen bij woningbouwprojecten, waarbij we de aandachtspunten rondom huisvesting aandachtsgroepen zullen adresseren. De sprekers komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVO en het Expertteam Woningbouw. U kunt vragen stellen via de chat.

Aanmelden  kan via de webiste van de RVO. U kunt het webinar ook later terugkijken.

Praktische informatie

Datum

maandag 27 juni 2022

Tijd

09:30u - 12:00u

Inloggen mogelijk vanaf 09:15 uur

Locatie

Online webinar

Prijs

gratis

Inschrijven