Praktijkreeks Flexwonen 3/3: webinar Draagvlak en weerstand overwinnen

Nieuwe ontwikkelingen stuiten dikwijls op weerstand bij buurtbewoners. Dat geldt te meer bij huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, maar ook studenten.


Hoe kun je weerstand overwinnen, of beter nog: voorkomen? Hoe creëer je begrip in plaats van tegenstand voor je flexproject? Met voorbeelden van huisvesting van twee verschillende doelgroepen.

Praktische informatie

Datum

woensdag 3 november 2021

Tijd

09:30u - 11:00u

Locatie