Save the Date: Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Op donderdag 14 juni organiseren de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie Flexwonen in Zuid-Holland. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Noteert u daarom 14 juni van 9.30-17:00 uur alvast in uw agenda.


 

 

In Zuid-Holland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, mensen die met spoed woonruimte zoeken!

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die?
Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie en zullen we gezamenlijk verder uitwerken door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten;
  • te laten zien hoe je als gemeente de behoefte aan flexwonen in beeld brengt en hoe je kansen voor flexwonen kunt benutten;
  • en goede praktijkvoorbeelden van flexwonen te delen.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor iedereen in Zuid-Holland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Datum, tijdstip & locatie
Donderdag 14 juni 2018 van 9.30-17:00 uur.
Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.

Programma en aanmelding
Nadere informatie over het programma voor deze dag volgt eind april. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

Praktische informatie

Datum

donderdag 14 juni 2018

Tijd

09:30u - 17:00u

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.

Inschrijven