Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Op donderdag 14 juni organiseren de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie Flexwonen in Zuid-Holland. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 


 

 

In Zuid-Holland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, mensen die met spoed woonruimte zoeken! De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat?

Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens de conferentie ‘Flexwonen in Zuid-Holland’ op donderdag 14 juni 2018.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor iedereen in Zuid-Holland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten,
corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), vertegenwoordigers van doelgroepen van flxwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Datum, tijdstip & locatie
Donderdag 14 juni 2018 van 9.30-17:00 uur.
Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.

Programma
De conferentie kent een ochtend gedeelte met workshops en een plenair middaggedeelte. U kunt ook een van de dagdelen bijwonen. Bekijk het hele programma via deze link. U kunt zich dan ook direct aanmelden.

Aanmelding
Uiterlijk 7 juni 2018 sturen wij u het toegangsbewijs voor de conferentie. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, zullen we een selectie maken met als uitgangspunt de vertegenwoordiging van diverse organisaties en voorrang voor Zuid-Hollandse organisaties. Het is dus mogelijk dat wij u op de genoemde datum moeten melden dat u niet aan de conferentie kunt deelnemen. Meld u hier aan>

Met vriendelijke groet mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31 en het Expertisecentrum Flexwonen,

Adri Bom-Lemstra
Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Economie

Praktische informatie

Datum

donderdag 14 juni 2018

Tijd

09:30u - 17:00u

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.

Inschrijven