Conferentie Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland

Op donderdag 25 maart 2021 organiseert de provincie Zuid-Holland met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Flexwonen de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland’. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze boeiende en inspirerende conferentie.  


Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Openingssessie: 10.00 – 11.35 uur
  • Inspiratiemarkt: 11.45 – 12.30 uur
  • Workshops: 13.00 – 15.15 uur

Veel ondernemers in Zuid-Holland werken met arbeidsmigranten. Hun rol in de economie is ook in onze provincie van onschatbare waarde. Hoewel het op veel plaatsen goed gaat, heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat extra inspanningen nodig zijn op het vlak van huisvesting en arbeidsomstandigheden. Die benodigde stappen kunnen versneld gezet worden als overheden en marktpartijen goed samenwerken.

Tijdens deze conferentie willen de organiserende partijen daarom:

  1. Een platform bieden aan overheden en marktpartijen die het verschil willen maken
  2. De regionale samenwerking versterken
  3. De resultaten delen van verschillende Zuid-Hollandse onderzoeken en andere uitkomsten van het programma dat de provincie de afgelopen tijd uitvoerde
  4. De adviezen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘commissie Roemer’) bespreken
  5. Handvatten en verdieping bieden om met de huisvesting van arbeidsmigranten en daarmee samenhangende thema’s aan de slag te gaan.

Voor wie?

Deze conferentie gaat weliswaar over de provincie Zuid-Holland, maar is interessant voor iedereen die te maken heeft met (de huisvesting van) arbeidsmigranten: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, huisvesters (corporaties, particuliere huisvesters/bemiddelaars, woningbeheerders, bouwers, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties, vertegenwoordigers van arbeidsmigranten, etc.

Programma en aanmelding

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en bevat interessante sprekers, leer- en inspiratieonderdelen en een serie workshops, alles uiteraard volledig digitaal. U bepaalt zelf aan welke onderdelen u meedoet. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen. Bekijk hier het volledige programma. Daar treft u ook de mogelijkheid u aan te melden.

We zien ernaar uit u op 25 maart online te ontmoeten!

Een vriendelijke groet, mede namens het ministerie van BZK en het Expertisecentrum Flexwonen,

drs. ir. Anne Koning
gedeputeerde Wonen, Ruimte, Recreatie en Sport
provincie Zuid-Holland

 

Praktische informatie

Datum

donderdag 25 maart 2021

Tijd

10:00u - 15:15u

Locatie

Den Haag

Inschrijven