Webinar eerste jaarrapportage Arbeidsmigranten

Op 17 december heeft het kabinet de eerste jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. Over deze jaarrapportage organiseert het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten (IPA) een webinar.


Dit webinar is bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten, provincies, vakbonden en werkgeversorganisaties, organisaties van arbeidsmigranten die nauw betrokken zijn bij de implementatie van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Het is bedoeld om een overzicht te geven van alle ontwikkelingen die lopen rondom het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Er zal een update gegeven worden over de certificering van de uitzendbranche, ontwikkelingen rondom registratie en huisvesting en tevens lopen we ook door de overige thema’s.

Dit webinar is onderdeel van een serie webinars en een landelijk congres in de eerste helft van 2022, georganiseerd door het (IPA) in samenwerking met de VNG, het Landelijk Expertisecentrum Flexwonen en andere partijen, onder de noemer: ‘Twee jaar na Roemer en dan…? Het landelijke congres vindt plaats op 12 mei 2022 in Amersfoort. (Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19 maatregelen).

Praktische informatie

Datum

woensdag 27 januari 2021

Tijd

15:00u - 17:00u

Locatie

Inschrijven

Via deze link is aanmelding voor het webinar mogelijk.