Flexwonencafé Regio West-Brabant

Bijzonderheden: het Flexwonencafé gaat specifiek over de Regio West-Brabant en is bestemd voor bezoekers die hier actief (willen) zijn.


In de Regio West-Brabant zoekt een groeiend aantal mensen naar snelle, flexibele woonoplossingen. Denk aan starters, gescheiden mensen, studenten, mensen met een ‘rugzakje’ en vergunninghouders. Maar ook steeds meer arbeidsmigranten zoeken dringend naar geschikte en passende huisvesting. Gemeenten in de regio hebben door bestuurlijke afspraken een duidelijk beeld van de opgave. Nu komt het vooral aan op concrete huisvestingsinitiatieven. Gemeenten, huisvesters en werkgevers zijn daarbij als eerste aan zet. Hiervoor is het belangrijk om hun netwerk te blijven activeren en aan vertrouwen te werken. Het Flexwonencafé biedt huisvesters, bouwers, ontwikkelaars en werkgevers volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: concrete initiatieven te ontwikkelen en plannen met elkaar te maken.

Wat gebeurt tijdens het Flexwonencafé?
Het Flexwonencafé biedt huisvesters (waaronder en bouwers en ontwikkelaars) en werkgevers in de Regio West-Brabant volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: plannen te smeden. Dagvoorzitter is Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen). U kunt de volgende onderdelen verwachten:

  • Opening en welkom, dagvoorzitter Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen, in gesprek met Toine Theunis, vice-voorzitter portefeuilleoverleg Ruimtelijke Ordening en Wonen Regio West-Brabant
  • Kansen voor flexwonen in kloostergebouw Maria ter Engelen, Oudenbosch, in gesprek met Ruud van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier
  • Meer grip op flexwonen. Op 14 juni zijn tijdens een landelijk congres de bevindingen gepresenteerd naar de mogelijkheden om meer zicht en grip te krijgen op de behoefte aan flexwonen. Wat betekent dat voor West-Brabant? Johan van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen
  • Het mixen van verschillende woonurgente groepen onder één dak: het kan wèl!  Gert Nobel (Woonbron) neemt ons mee in enkele actuele gemengd-wonenprojecten
  • Pitches ketenpartners
  • De visie en rol van de provincie Noord-Brabant.  Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, licht de opvatting en rol van de provincie toe en reflecteert op de bijeenkomst
  • Slotbeschouwing
  • Netwerkborrel 

De bijeenkomst vindt plaats in Zevenbergen en is kosteloos. Genoeg reden om aanwezig te zijn….U kunt zich via de module in de rechterkolom aanmelden!

Praktische informatie

Datum

donderdag 28 juni 2018

Tijd

16:00u - 19:00u

Locatie

hotel De Borch, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen

Prijs

deelname gratis, aanmelden verplicht

Inschrijven

Deelname is kosteloos

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:

de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Expertisecentrum Flexwonen, De Huischmeesters, Homeflex, Logejo en Instyle Concepts

 

Standaard inschrijfformulier evenementen
Bezig met versturen