Save The Date: Flexwonencafé Regio West-Brabant

Nadere informatie volgt.


Flexwonencafé Regio West-Brabant in het kort:

In de Regio West-Brabant zoekt een groeiend aantal mensen naar snelle, flexibele woonoplossingen. Denk aan starters, gescheiden mensen, studenten, mensen met een ‘rugzakje’ en vergunninghouders. Maar ook steeds meer arbeidsmigranten zoeken dringend naar geschikte en passende huisvesting. Gemeenten in de regio hebben door bestuurlijke afspraken een duidelijk beeld van de opgave. Nu komt het vooral aan op concrete huisvestingsinitiatieven. Gemeenten, huisvesters en werkgevers zijn daarbij als eerste aan zet. Hiervoor is het belangrijk om hun netwerk te blijven activeren en aan vertrouwen te werken. Het Flexwonencafé biedt huisvesters, bouwers, ontwikkelaars en werkgevers volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: concrete initiatieven te ontwikkelen en plannen met elkaar te maken.

organiserende partijen: 
Provincie Noord-Brabant
Regio West-Brabant
Gemeente Moerdijk
Expertisecentrum Flexwonen

mede mogelijk gemaakt door:
De Huischmeesters
Homeflex
Logejo
Instyle Concepts

Praktische informatie

Datum

donderdag 28 juni 2018

Locatie

Zevenbergen

Inschrijven