Save The Date: Netwerkbijeenkomst arbeidsmigratie provincie Noord-Brabant

Hoe organiseer je werken, wonen en samenleven van EU-arbeidsmigranten in Brabant? Deze vraag staat centraal tijdens de Netwerkbijeenkomst Arbeidsmigratie op donderdag 17 januari 2019.


 

Voor werkgevers is het vinden van personeel en het organiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten vaak een lastige opgave. Brabantse gemeenten ervaren deze meestal tijdelijke inpassing van internationale werknemers als een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk. Gemeenten, werkgevers en huisvesters hebben ogenschijnlijk een gemeenschappelijke uitdaging. Tijd om de handen ineen te slaan!

Provincie Noord-Brabant organiseert daarom een Netwerkbijeenkomst Arbeidsmigratie die het startpunt vormt voor een verstevigde samenwerking tussen de betrokken partijen waarvan u er één bent. Reserveert u alvast donderdag 17 januari 2019 van 09.00-14.00 uur in uw agenda?

Kennis delen

Onlangs heeft de provincie in samenwerking met belangen-organisaties  VNO-NCW Brabant Zeeland en ZLTO, onderzoeks-/adviesbureau Het PON en de adviesraad BrabantAdvies een brede verkenning gedaan naar het vraagstuk arbeidsmigratie. Eén van de uitkomsten was dat gemeenten en andere partijen sterke behoefte hebben aan kennisdeling en het werken aan oplossingen om huisvesting voor arbeidsmigranten in goede banen te leiden.

Verbinden en samenwerken

In een interactieve setting met verschillende werksessies krijgt u de laatste informatie over Arbeidsmigratie en kunt u in gesprek gaan met experts, gemeenten, maatschappelijke organisaties, werkgevers en belangenorganisaties. Uiteraard is er volop gelegenheid om elkaar ook buiten deze setting te spreken. Het belooft een boeiende ochtend te worden die u niet wilt missen! Reserveert u de datum alvast? Graag tot 17 januari 2019!

Met vriendelijke groet,
Provincie Noord-Brabant

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering
Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën

 

P.S. Bent u benieuwd naar onze verkenning? Kijk dan eens op www.brabant.nl/arbeidsmigranten

Praktische informatie

Datum

donderdag 17 januari 2019

Tijd

09:00u - 14:00u

Locatie

provinciehuis Den Bosch

Inschrijven