Zeeuws Congres Flexwonen

Op dinsdag 3 december organiseren de provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het 'Zeeuws Congres Flexwonen' in Middelburg.


Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Om deze ontwikkelingen te stimuleren organiseren we dinsdag 3 december een congres over flexwonen. Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. Het congres bestaat uit een middagprogramma en een avondprogramma dat vooral gericht is op bestuurders.

Middagprogramma

Onder leiding van Peter Joosse, Provincie Zeeland:

 • 14.00 uur            inloop
 • 14.30 uur            opening en welkom,
 • 15.00 uur            parallelsessies ronde 1
 • 16.10 uur            pauze
 • 16.30 uur            parallelsessies ronde 2
 • 17.40 uur            einde middagprogramma
 • 18.00 uur            ontmoeting met broodjes en soep

Tijdens het middagprogramma kunt u twee van onderstaande sessies bijwonen:

 • Flexwonen en zorgdoelgroepen: flexwonen kan onder bepaalde condities een oplossing zijn voor cliënten uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het Expertise centrum Flexwonen en Platform31 gaan met jullie in gesprek over de eerste uitkomsten van hun onderzoek, wat wel en niet werkt en geven daarbij aansprekende voorbeelden.
 • Verplaatsbare woningen: snel, flexibel en circulair: corporaties bouwden in 2018 maar liefst 1.600 verplaatsbare woningen. Welke afwegingen werden gemaakt? Welke kansen biedt dat voor Zeeland? In gesprek met bouwers, corporaties en ontwikkelaars.
 • Flexwonen: kans voor niet-vitale vakantieparken? In sommige verouderde vakantieparken verblijven spoedzoekers. Deze parken zijn hier niet voor bedoeld. Hoe kan flexwonen ingezet worden om deze parken te revitaliseren? Wat kunnen gemeenten, parkeigenaren en andere betrokkenen doen? Welke strategieën zijn beschikbaar? En welke aanpak werkt?
 • Huisvesting spoedzoekers: inspirerende voorbeelden. Gemeenten verkennen verschillende woonoplossingen voor spoedzoekers. De ene gemeente gaat aan de slag met tijdelijk gebruik van bestaande gebouwen en gemengd wonen. De andere met tiny houses. Wat zijn hun overwegingen? En wat zijn hun ervaringen?
 • Short stay huisvesting als dealbreker of oplossing: het gebrek aan voldoende en goede shortstay huisvesting voor arbeidsmigranten en expats zet een rem op de economische groei. Wat zijn belangrijke dealbreakers voor Zeeuwse werkgevers? Maar ook: wat zijn inspirerende huisvestingsoplossingen?
 • Het belang van een goed gemeentelijk beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers: een beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers kan behulpzaam zijn om onwenselijke situaties te voorkomen, misstanden tegen te gaan èn om marktpartijen helderheid te geven over wat wel en wat niet kan. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Avondprogramma

Onder leiding van Marjet Rutten, innovator in de bouw en vastgoed:

 • 19.00 uur Opening en welkom
 • 19.30 uur De ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt, Jo-Annes de Bat – gedeputeerde Provincie Zeeland
 • 19.45 uur In gesprek met twee Zeeuwse ondernemers en Impuls Zeeland
 • 20.00 uur Uitkomsten kwalitatief woononderzoek Zeeland, Wim Eringfeld –  Stec Groep
 • 20.15 uur Aan de slag met flexwonen! Wim Reedijk – Expertisecentrum Flexwonen en Frank Wassenberg – Platform31
 • 20.30 uur In gesprek met gemeenten, Sem Stroosnijder – wethouder Vlissingen en Jean-Paul Hageman – wethouder Hulst
 • 20.45 uur In gesprek met BZK en de Provincie Zeeland, Dick van der Velde – gedeputeerde Provincie Zeeland en Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • 21.10 uur Afronding
 • 21.15 uur Netwerkborrel

21.45 uur Einde

Praktische informatie

Datum

dinsdag 3 december 2019

Tijd

14:00u - 21:45u

Locatie

Van der Valk Hotel, Paukenweg 3, 4337 WH Middelburg