Webinar ‘Een thuis voor iedereen’

Op donderdag 23 juni organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met VNG, Aedes en betrokken (maatschappelijk) partners het webinar ‘Een thuis voor iedereen’: hoe nu verder? Tijdens het webinar gaat Marijke Roskam met gastsprekers van VNG, AEDES, BZK en maatschappelijk partners in gesprek over de opgave uit het programma Een thuis voor iedereen, het doel en de gezamenlijke aanpak van de coalitiepartners om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.


Programma

Blok 1: Voldoende woningen
Blok 2: Betere verdeling aandachtsgroepen over gemeenten
Blok 3: Combineren wonen, zorg en welzijn
Blok 4: Hoe verder?

Centrale vraag in het programma is: Hoe nu verder? Langs bovenstaande 4 programmablokken wordt er in een tafelgesprek met betrokken stakeholders, programmamanager Huisvesting Aandachtsgroepen Yvonne Wijnands en de directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag.

Tafelgasten

  • Karin Schrederhof (Wethouder Delft)
  • Martijn Balster (Wethouder Den Haag)
  • Ger Peeters (Bestuurder Wonen Limburg)
  • Ineke van Hooff (Voorzitter Valente)
  • Fred Pijls (Bestuursvoorzitter GGZ Oost Brabant)
  • Chris Kuijpers (Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen)
  • Yvonne Wijnands (Programmamanager Huisvesting Aandachtsgroepen)
  • Dagvoorzitter: Marijke Roskam

Deelnemen?

Om aan het webinar deel te nemen, kunt u gebruikmaken van onderstaande link. Hiermee krijgt u meteen toegang tot het webinar, vooraf aanmelden is niet nodig. Let op: de link wordt actief op donderdag 23 juni.

Klik hier om deel te nemen aan het webinar

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma op Een thuis voor iedereen.

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de G4, de G40, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Praktische informatie

Datum

donderdag 23 juni 2022

Tijd

14:00u - 15:00u

Locatie

Online webinar

Prijs

gratis

Inschrijven

Vooraf aanmelden is niet nodig