Webinar provincie Gelderland ‘Naar een beter informatieaanbod voor arbeidsmigranten: de MYinfoNL-app’

In de onlangs afgesloten Woondeals en het programma “Een thuis voor iedereen ”zijn arbeidsmigranten een van de aandachtsgroepen waarvoor gemeenten verplicht in hun woonzorgvisies voldoende betaalbare woonruimte moeten (gaan) realiseren.


Positie arbeidsmigranten

De positie van arbeidsmigranten moet snel verbeterd worden, er gaat nog teveel mis op zowel de arbeids- als woningmarkt. Arbeidsmigranten weten hun weg in onze samenleving nog onvoldoende te vinden.  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer heeft dan ook een groot aantal aanbevelingen gedaan die door het Rijk zijn overgenomen. Een van deze aanbevelingen betreft de informatievoorziening. Van gemeenten wordt verwacht dat zij arbeidsmigranten wegwijs maken in onze samenleving. Door arbeidsmigranten toegang te bieden tot goede en betrouwbare informatie, kan hun positie in de samenleving worden verbeterd.

Provincie Gelderland wil gemeenten hierbij helpen

De provincie Gelderland wil de gemeenten hierbij helpen. De MYinfoNL-app biedt gemeenten een krachtig en betrouwbaar middel om arbeidsmigranten te informeren over wonen, werken en leven. Door de uitvoering samen (binnen alle regio’s) op te pakken kan er worden voldaan aan een laagdrempelig, volledig, aantrekkelijk en betaalbare oplossing. De arbeidsmigranten ontvangen de informatie in hun eigen taal, is 24/7 bereikbaar en actueel. Deze app is door het Expertisecentrum Flexwonen en het techbedrijf Book That samen met het ministerie van SZW en de VNG ontwikkeld. Gemeenten kunnen hier nu gebruik van gaan maken en ook hierbij eventueel gaan samenwerken met andere gemeenten, lokale werkgevers en huisvesters.

Programma

09.30

Opening
Schets opzet en doel bijeenkomst en vragen via chat
Door: Johan van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen

09.40

Waarom vindt de provincie Gelderland de MYinfoNL-app belangrijk?
Door: Henk van Rhijn, Projectleider Actieplan Wonen

09.45

Waarom is de app voor gemeenten interessant?
Door: wethouder Sheila Schuijffel, gemeente Waalwijk

09.50

Hoe werkt de app?
Demo door: Melissa van Pijkeren, Book That

10.05

Hoe wordt goede en actuele content geborgd? Hoe weten we of de app ook aansluit bij de behoefte van arbeidsmigranten?
Door: Johan van der Craats

10.10

Hoe zit het met techniek, veiligheid en toegankelijkheid?
Door: Melissa van Pijkeren, Book That

10.15

Enkele ervaringen van de gemeente Waalwijk
Door: Glen van den Broek

10.25

Waar kunt u meer informatie vinden? Hoe kunt u zich aanmelden?
Door: Johan van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen
Rene Sueters, Procesregisseur Huisvesting Arbeidsmigranten provincie Gelderland

10.30 Einde

 

Zie voor meer informatie ook: www.myinfonl.nl

 

 

Praktische informatie

Datum

donderdag 22 juni 2023

Tijd

09:30u - 10:30u

Locatie

digitaal

Inschrijven

inschrijfformulier MyinfoNL webinar 22 juni
Persoonsgegevens *
Bezig met versturen