Webinar succesverhaal regio Rivierenland: Naar een veilige en goede huisvesting voor arbeidsmigranten!

In de onlangs afgesloten Woondeals en het programma “Een thuis voor iedereen ”zijn arbeidsmigranten een van de aandachtsgroepen waarvoor partijen voldoende, betaalbare en veilige woonruimte moeten (gaan) realiseren.

Positie arbeidsmigranten

De positie van arbeidsmigranten moet snel verbeterd worden, er gaat nog teveel mis op zowel de arbeids- als woningmarkt. Arbeidsmigranten weten hun weg in onze samenleving nog onvoldoende te vinden.  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer heeft dan ook een groot aantal aanbevelingen gedaan die door het Rijk zijn overgenomen. Gemeenten en regio zijn dan ook actief op zoek naar goede oplossingen.

 

De provincie Gelderland wil gemeenten/regio’s hierbij helpen

Tijdens dit webinar staat de regionale samenwerking op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten in Rivierenland centraal. De samenwerking in Rivierenland is een voorbeeld binnen Nederland voor andere regio’s. Naast een gesprek met de gedeputeerde komen verschillende andere bij de regionale samenwerking betrokken partijen aan het woord.

 

De MYinfoNl-app

Een van deze aanbevelingen van Roemer betreft de informatievoorziening. Van gemeenten wordt verwacht dat zij arbeidsmigranten wegwijs maken in onze samenleving. Door arbeidsmigranten toegang te bieden tot goede en betrouwbare informatie, kan hun positie in de samenleving worden verbeterd.  De gemeenten in de regio Rivierenland hebben dan ook besloten om, als uitwerking van het afgesloten convenant, als regio deze app te gaan gebruiken. Ook hier willen wij aandacht aan schenken.

 

Programma

14.00Opening/welkom door dagvoorzitter Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen
In gesprek met Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde provincie Gelderland
Waarom een convenant?
In gesprek met Dirk Vreugdenhil en Nees van Wolfswinkel, wethouder gemeente Neder-Betuwe
Het convenant en aanjaagteam
In gesprek met Kees Stob, kwartiermaker, en Perry Ceelen, assistent-processen Wonen Regio Rivierenland
Informatievoorziening aan arbeidsmigranten: de MYinfoNL-app
Toelichting door Johan van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen
Tips en tricks en beantwoording binnengekomen vragen
Door Nees van Wolfswinkel, Kees Stob, Perry Ceelen en Johan van der Craats
Reflectie met Dirk Vreugdenhil
15.30Einde

 

 

Meer informatie en aanmelding

Het webinar vindt plaats 27 november van 14.00 tot 15.30 uur via Teams. Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier in de rechterkolom.

 

Praktische informatie

Datum

maandag 27 november 2023

Tijd

14:00 u - 15:30 u

Locatie

Vimeo

Inschrijven

Inschrijfformulier webinar 27/11
Persoonsgegevens
Bezig met versturen