Voortgangsrapportage EU-arbeidsmigratie, Den Haag, 25 november 2014

In deze voortgangsrapportage treft u de maatregelen en de resultaten van 2013 aan voor dit programma. In de aankomende collegeperiode wordt geen aparte voortgangsrapportage en monitor EU-arbeidsmigratie meer uitgebracht, maar wordt het thema meegenomen in de algemene Integratie voortgangsrapportage en monitor.


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Haaglanden,