Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-Europa, FORUM 2014

Pools kind dreigt hier te ontsporen, luidde de opening van de Volkskrant op 23 september 2014. De aanleiding: uit onderzoek van het SCP blijkt dat kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland vaak in gebrekkige omstandigheden leven. Min of meer parallel aan het SCP-onderzoek werkte ook FORUM aan een verkenning. De kernvragen: wat zijn bij gezinnen uit Polen, Bulgarije en Roemenië‘ de belangrijkste opvoedingskwesties en risicofactoren? In hoeverre worden deze gezinnen bereikt door de bestaande instellingen voor opvoedingsondersteuning? En: hoe is het huidige en (vooral) toekomstige beleid van gemeenten op dit punt?

download publicatie

Inhoudsopgave

  1. Vanwaar deze handreiking?
  2. Migratie uit drie landen – cijfers en motieven
  3. De opvoeding bij Polen, Roemenen en Bulgaren
  4. Risico’s voor de opvoeding – specifieke factoren
  5. Waar zoeken de ouders hulp en advies?
  6. Naar een beter bereik: risico’s, obstakels en praktisch advies

| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Taal en participatie,