Leiden: gemengd wonen in de Robijnhof

Leiden Robijnhof 

Naam project De Robijnhof
Korte omschrijving Het voormalige bejaardenhuis De Robijnhof in Leiden staat tijdelijk leeg. Het pand voldeed niet meer aan de huidige zorgnormen. Daarom is door Libertas Leiden de bewoning afgebouwd en wordt de locatie herontwikkeld. In de tussentijd wilde Libertas het pand niet leeg laten staan. Omdat de woningnood in Leiden hoog is zocht Libertas naar een tijdelijke alternatieve woonvorm en schakelde daarvoor de Huischmeesters in. Sinds begin 2017 wonen er twintig statushouders, 30 studenten en 30 mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar soms begeleiding nodig hebben.
Plaats Leiden
Adres Robijnhof 1, 2332 KJ Leiden
Eigenaar/exploitant Libertas/de Huischmeesters
Doelgroep Gemengd wonen (studenten, statushouders en mensen met een lichte begeleidingsvraag)
Aantal wooneenheden 80 wooneenheden
Start Januari 2017
Huurprijs € 259
Update in 2020 is het project beëindigd en is het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuw zorgcentrum voor Libertas met 40 zorgplaatsen, 120 huurappartementen en 15 eengezinswoningen.

 

Meer informatie:

 


| Deel dit artikel  

Trefwoorden: praktijkvoorbeelden, studenten, tijdelijk contract,

Dossiers: Alle flexwoners, Vluchtelingen, Woonvormen,