Model convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in (gemeente of regio)

Het expertisecentrum stelde een model convenant op dat inmiddels in verschillende regio's en gemeenten is gebruikt.

Een eerste versie is opgesteld in 2013. In 2019 is een geactualiseerde versie verschenen die u hier kunt downloaden. Het model-convenant is bedoeld als handreiking voor regio’s, gemeenten, werkgevers en huisvesters die tot goede afspraken over en concrete voortgang met de huisvesting van arbeidsmigranten willen komen. Niet meer en niet minder.

Het is uiteraard aan deze partijen zelf om te bepalen hoe zulke afspraken er uit moeten zien. Zij kunnen echter hun voordeel doen met de kennis en inzichten die in dit voorbeeld zijn verwerkt.

model-convenant-huisvesting-arbeidsmigranten-word-versie-EF2019


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Draagvlak en communicatie, Haaglanden, Handhaving, Limburg, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Veluwe, Overige regio's, Regio Holland Rijnland, Regio Noord-Holland Noord, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, West-Brabant,