Model convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in (gemeente of regio)

In 2013 stelde het expertisecentrum een modelconvenant op dat inmiddels in verschillende regio's en gemeenten is gebruikt.

Bijgaand model-convenant is bedoeld als handreiking voor regio’s, gemeenten, werkgevers en huisvesters die tot goede afspraken over en concrete voortgang met de huisvesting van arbeidsmigranten willen komen. Niet meer en niet minder.

Het is uiteraard aan deze partijen zelf om te bepalen hoe zulke afspraken er uit moeten zien. Zij kunnen echter hun voordeel doen met de kennis en inzichten die in dit voorbeeld zijn verwerkt.

Download hier het model convenant huisvesting arbeidsmigranten word-versie


| Deel dit artikel  

Trefwoorden: convenant,

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Draagvlak en communicatie, Haaglanden, Handhaving, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Veluwe, Overige regio's, Regio Holland Rijnland, Regio Limburg, Regio Noord-Holland Noord, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, West-Brabant,