basisTHUIS

Een duurzame en flexibele oplossing voor de huisvesting van statushouders


De opgeleefde woningmarkt in combinatie met het toenemende aantal statushouders brengt veel lokale overheden een uitdaging. Het aantal betaalbare woningen is in veel dorpen en steden opgedroogd. Tegelijkertijd vraagt de Rijksoverheid de gemeenten om statushouders op te nemen in de bebouwde kom. basisTHUIS biedt daarom woonvoorzieningen voor statushouders met de volgende voordelen:

 • Flexibele wooneenheden
  De wooneenheden zijn na het gebruik door statushouders eenvoudig aan te passen naar een eengezinswoning. Daarmee zijn de woningen toekomstbestendig. Bovendien komen sommige woonvarianten in aanmerking voor subsidie vanuit de overheid.
 • Gevarieerd aanbod
  Het concept basisTHUIS biedt verschillende woningtypes en kan deze types uitvoervoeren in verschillende kleuren en architectuurstijlen. Zo ontstaat er een gevarieerde buurt waarin iedereen zich thuis kan voelen.
 • Snel te realiseren
  De woningen worden voor een groot gedeelte in de fabriek gebouwd. De woningen zijn daarmee binnen 3 tot 4 maanden klaar voor de bouw op locatie!
 • Betaalbaar
  Door de geoptimaliseerde productielijn is de benodigde investering vergelijkbaar met die van containerbouw.

Vier verschillende woonvoorzieningen

De mensen die een verblijfsvergunning hebben gehad zijn soms alleen, soms als gezin en soms zijn ze nog in afwachting van hun gezin. Deze variatie vraagt om verschillende soorten huisvesting. basisTHUIS biedt 4 verschillende varianten aan als huisvesting voor statushouders:
-‘Familie’ Thuis
-‘Samen’ Thuis
-‘Lat’ Thuis
-‘Groeps’ Thuis

Twee voorbeeldplattegronden (klik voor grotere weergave):

Van wie komt het initiatief?

Het initiatief van basisTHUIS is afkomstig van TBI WOONlab. In dit TBI WOONlab ontwikkelen we samen met ERA Countour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Deze TBI-ondernemingen hebben het concept voor huisvesting voor statushouders ontwikkeld vanuit de drive om een goed thuis te creëren voor iedereen.

 

 


Contactgegevens

Kijk voor contactpersonen op www.basisthuis.nl/contact