EE Accommodations

EE Accommodations is gevestigd in Nijkerk en staat voor het op een gereguleerde wijze aanbieden van huisvesting en faciliteiten aan short-, middle- en long-stay arbeidsmigranten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.


EE Accommodations biedt in samenwerking met (lokale) overheden, een oplossing voor het huisvestingsprobleem. Door samen te werken met overheden worden arbeidsmigranten op legale locaties gehuisvest, in accommodaties die voldoen aan de richtlijnen van Stichting Normering Flexwonen (SNF).

 

 

Momenteel huisvest EE Accommodations meer dan 2500 arbeidsmigranten op kleine en grotere locaties. Daarnaast verzorgt EE voor meerdere opdrachtgevers het woon-werk vervoer.

Naast huisvesting richt EE zich op het faciliteren van arbeidsmigranten in brede zin. Dit houdt in dat arbeidsmigranten, onder andere, de volgende faciliteiten kan worden geboden:

  • Internet
  • Toezicht / beveiliging
  • Schoonmaak en onderhoud
  • Receptie
  • Kiosk / supermarkt
  • Sportfaciliteiten
  • Vervoersmiddelen
  • Cursussen en trainingen
  • Telefonie

Contactgegevens

EE Accommodations
+31 (0)85 05 15 990

Adres

Smitspol 16
3861 RS  Nijkerk
info@ee-acco.nlEigen bedrijfsprofiel?

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen neem dan contact met ons op.