Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Werknemers uit andere landen van de Europese Unie wonen in Nederland vaak onder slechte omstandigheden. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, huisvesters en werkgevers meer tijdelijke woonruimte voor deze groep te creëren. Lees verder

BZK draagt er ook aan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. De verbreding van het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten naar flexwonen voor alle groepen die daar behoefte aan hebben is een beleidsthema van het departement. BZK speelt ook een actieve rol bij de huisvesting van vergunninghouders, onder meer door deelname aan het Platform Opnieuw Thuis en het OTAV.

 

 


Contactgegevens

mevr. Imke Verbeek
Programmamedewerker
06-11047674