Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Werknemers uit andere landen van de Europese Unie wonen in Nederland vaak onder slechte omstandigheden. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, huisvesters en werkgevers meer tijdelijke woonruimte voor deze groep te creëren. Lees verder

BZK draagt er ook aan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. De verbreding van het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten naar flexwonen voor alle groepen die daar behoefte aan hebben is een beleidsthema van het departement.

 

 


Contactgegevens

mevr. Imke Verbeek
Programmamedewerker
06-11047674

Adres

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag