Juridische problemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten? Schenkeveld Advocaten

Het aantal arbeidsmigranten neemt nog steeds toe en daarmee ook de noodzaak tot het vinden van geschikte huisvesting. Verantwoorde huisvesting speelt daarbij een grote rol.


Geschikte huisvesting vinden

In de praktijk zorgt dit regelmatig voor slechte woonsituaties en problemen met de openbare orde en veiligheid. Vaak is het niet makkelijk om passende locaties te vinden. De huisvesting dient minimaal te voldoen aan de eisen die nationale en lokale wet- en regelgeving stelt. Dit zijn onder andere  het Bouwbesluit, het geldende bestemmingsplan, de huisvestingsverordening maar ook het gemeentelijk beleid of de provinciale verordening. Een aantal gemeenten heeft beleidsregels vastgesteld waarin eisen worden gesteld aan de huisvesting van arbeidsmigranten.

Bestemmingsplan en beleid gemeente of provincie

Het handigst zou zijn als op de gewenste locatie het bestemmingsplan huisvesting toestaat. In de meeste bestemmingsplannen is geen specifieke bestemming voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Soms staat het bestemmingsplan die huisvesting niet toe en is expliciet het verboden om arbeidsmigranten te huisvesten. Vaak wordt dan naar de mogelijkheden gezocht binnen andere bestemmingen, zoals ‘Wonen’ of ‘Horeca’. Ook wordt het bestemmingsplan (binnenplans) gewijzigd, of wordt gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden buiten het bestemmingsplan (buitenplans). Dit kan via de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’, de omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking voor tien jaar, of via de omgevingsvergunning voor een afwijking voor onbepaalde tijd.

De specialisten van Schenkeveld Advocaten adviseren u graag

De experts agrarisch recht van Schenkeveld Advocaten begrijpen waar u vandaan komt en kennen uw sector van binnenuit. Al jarenlang staan we agrarische ondernemers zoals u bij vanuit onze kantoren in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam.

Wij kunnen u voorzien van bijstand en advies in het vergunningstraject, en ook in het zoeken naar mogelijkheden om de huisvesting te realiseren en te behouden. Denk daarbij aan handhaving tegen huisvesting. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan vandaag nog contact op met Simone Smit.


ContactgegevensSimone Smit
advocaat
072 -514 4614

Adres

Paardenmarkt 1
1811 KH  Alkmaar
info@schenkeveldadvocaten.nlEigen bedrijfsprofiel?

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen neem dan contact met ons op.