Campus Diep, Groningen

Acht maatschappelijke organisaties in Groningen Stad bieden onder de naam Campus Diep begeleide woon-, leer- en werktrajecten voor jongeren en jongvolwassenen. De initiatiefnemers werken onderling en met partners in de regio nauw samen aan praktische voorzieningen. Campus Diep richt zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de stad en de provincie Groningen die hun problemen willen oplossen en hun talenten willen ontwikkelen. Doel is dat de jongeren straks op eigen benen kunnen staan en net als ieder ander een rol spelen in de maatschappij. Daarbij krijgen ze extra steun van begeleiders.

Voor dit project stellen de Groningse woningcorporaties ca. 60 wooneenheden beschikbaar. Aan het samenwerkingsverband nemen deel: Het Kopland, ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Werkpro, MJD Groningen, Elker, Woningcorporatie Nijestee (namens de corporaties), Gemeente Groningen.


Aantal woningen
ca. 60 wooneenheden
Eigenaar
Woningcorporatie Nijestee en andere corporaties in de stad
Start
2008
Huurprijs
diverse
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Aard gebouw
bestaand gebouw, bestaande woningen, modulair/verplaatsbaar
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

Informatie over Campus Diep en hoe je er kunt wonen vind je op de website van stichting van de straatBekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel  

Trefwoorden: kamers met kansen|praktijkvoorbeelden,