de Robijnhof, Leiden

Het voormalige bejaardenhuis De Robijnhof in Leiden staat tijdelijk leeg. Het pand voldeed niet meer aan de huidige zorgnormen. Daarom is door Libertas Leiden de bewoning afgebouwd en wordt de locatie herontwikkeld. In de tussentijd wilde Libertas het pand niet leeg laten staan. Omdat de woningnood in Leiden hoog is zocht Libertas naar een tijdelijke alternatieve woonvorm en schakelde daarvoor de Huischmeesters in. Sinds begin 2017 wonen er twintig statushouders, 30 studenten en 30 mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar soms begeleiding nodig hebben.

Update december 2019: Het project is inmiddels beëindigd. De Robijnhof wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Libertas bracht een boekje uit over de woongemeenschap die van 2016 tot 2019 in de Robijnhof ontstond. Zie: www.libertasleiden.nl/samen-leven-in-robijnhof-2016-2019


Aantal woningen
80 wooneenheden
Eigenaar
Libertas; exploitatie door de Huischmeesters
Start
januari 2017
Huurprijs
€ 259
Soort eigenaar
zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
jongeren, statushouders, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Aard gebouw
bestaand gebouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven


Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel  

Trefwoorden: praktijkvoorbeelden|studenten|tijdelijk contract,