Vergunninghouders in Lake Land Hotel Monnickendam

De gemeente Waterland kiest er voor om vergunninghouders te huisvesten in het Lake Land Hotel in Monnickendam. Voor dat doel is het hotel deels verbouwd. Het gaat in totaal om een groep van achttien personen, bestaande uit gezinnen en alleenstaanden. Binnen anderhalf jaar vindt dan doorstroming plaats naar reguliere sociale huurwoningen in Waterland. De gemeente zoekt samen met woningcorporaties naar oplossingen om volledig aan de taakstelling te kunnen voldoen”.

Update: in 2019 is besloten dat het Lakeland Hotel een metamorfose krijgt. Het hoofdgebouw gaat tegen de vlakte en wordt herbouwd in de vorm van een scheepswerf. Daarvoor is inmiddels vergunning verleend.


Aantal woningen
18 personen (gezinnen & alleenstaanden)
Eigenaar
Lake Land Hotel
Start
mei 2017
Huurprijs
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
statushouders
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
logies
Aard gebouw
bestaand gebouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

Dit project was niet bedoeld voor anderen dan door de gemeente te huisvesten statushouders en is ook voor dat doel inmiddels niet meer beschikbaar.Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel