Informatiepunten EU-arbeidsmigranten

In verschillende gemeenten bestaan informatiepunten voor EU-arbeidsmigranten, die bedoeld zijn om de nieuwkomers de weg te wijzen. Zij krijgen er informatie over hun rechten en plichten, over zaken die van belang zijn bij vestiging of verblijf in de betreffende gemeente of regio. En vaak is er ook een spreekuur of een andere loketvorm waar mensen met hun vragen terecht kunnen.


Een netwerk is altijd in beweging. We stellen het daarom zeer op prijs als u aanvullingen of correcties doorgeeft. Gebruikt u daarvoor s.v.p. het contactformulier.


Moerdijk: inloopspreekuur voor arbeidsmigranten

Kristallaan 25C, 4761 ZC Zevenbergen

Bekijk het aanbod

Oss: spreekuur Poolse Vereniging Osstoja en gemeentelijke website

Speciaal voor Poolse Ossenaren en arbeidsmigranten organiseert Poolse Vereniging Osstoja wekelijks een spreekuur in het Taalhuis.

Bekijk het aanbod

Pools informatiepunt, Peel en Maas

In Limburg zijn vele arbeiders uit Midden- en Oost-Europa actief. Ook in de gemeente Peel  en Maas werken velen van deze zogenoemde arbeidsmigranten. Om deze groep inwoners behulpzaam te zijn beschikt de gemeente over een Pools Informatiepunt.

Bekijk het aanbod


Stichting ARKA/Servicepunt in Meterik

In het gemeenschapshuis te Meterik is een servicepunt ingericht waar Poolse mensen informatie kunnen krijgen over allerlei zaken. Wonen, werken, inschrijving BRP, maatschappelijk werk, zorg, onderwijs, enzovoort.

Bekijk het aanbod


Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS)

Zevenwoudenlaan 163, 2548 NS Den Haag  |   0900 1407 of 06 18 30 59 50  |   www.samenonzesolidariteit.com

Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) heeft als doel, hulp te bieden aan (arbeids) migranten uit Midden- en Oost-Europese landen van de EU (MOE-landen), op het gebied van werk, wonen en sociaal-maatschappelijk in Nederland. Deze hulp dient in de breedste zin des woord opgevat te worden.

Bekijk het aanbod