Juridische dienstverlening

Huisvesting dient minimaal te voldoen aan de eisen die nationale en lokale wet- en regelgeving stelt zoals het Bouwbesluit, bestemmingsplan en de huisvestingsverordening maar ook het gemeentelijk beleid of de provinciale verordening. Kennis van het juridisch instrumentarium is van belang bij het bepalen van uw rechten en plichten.
Schenkeveld Advocaten

Schenkeveld Advocaten, Alkmaar  |   072 -514 4614