Juridische dienstverlening

Huisvesting dient minimaal te voldoen aan de eisen die nationale en lokale wet- en regelgeving stelt zoals het Bouwbesluit, bestemmingsplan en de huisvestingsverordening maar ook het gemeentelijk beleid of de provinciale verordening. Kennis van het juridisch instrumentarium is van belang bij het bepalen van uw rechten en plichten.




Schenkeveld Advocaten

Paardenmarkt 1, 1811 KH Alkmaar  |   072-514 46 14  |   www.schenkeveldadvocaten.nl

Het aantal arbeidsmigranten neemt nog steeds toe en daarmee ook de noodzaak tot het vinden van geschikte huisvesting. Verantwoorde huisvesting speelt daarbij een grote rol.

Bekijk volledige profiel