Landelijke spelers

Hier vindt u de ministeries, brancheorganisaties en andere landelijke spelers die van belang zijn bij oplossingen voor flexwonen, waar mogelijk met hun contactpersonen voor dit onderwerp


Een netwerk is altijd in beweging. We stellen het daarom zeer op prijs als u aanvullingen of correcties doorgeeft. Gebruikt u daarvoor s.v.p. het contactformulier.ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Singaporestraat 74, 1175 RA Lijnden  |   020 - 655 82 55  |   www.abu.nl

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU helpt uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij.

Bekijk volledige profiel

Aedes vereniging van woningcorporaties

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag  |   +31 (0)88 233 37 00  |   www.aedes.nl

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland.Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Bekijk volledige profiel

Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

Zwartewaterallee 14 , 8031 DX Zwolle  |   088 – 888 66 88  |   werkgeverslijn.nl/flexwonen/

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van huisvesting bij werkgevers in de agrarische sector die zelf werknemers in dienst hebben.

Bekijk volledige profiel

NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort  |   033-4760200  |   www.nbbu.nl

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden.

Bekijk volledige profiel

Stichting Normering Flexwonen (SNF)

Postbus 4076 , 5004 JB Tilburg  |   013-594 41 09  |   www.normeringflexwonen.nl

Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen.

Bekijk volledige profiel

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

www.realisatiehuisvesting.nl

Het tekort aan woningen voor tijdelijke huisvesting is groot. De urgentie om een oplossing te vinden neemt toe. Om de noodzakelijke versnelling te ondersteunen is eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ingesteld, door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Bekijk volledige profiel

Valente

Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort  |   033 461 50 29  |   www.valente.nl

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie.

Bekijk volledige profiel