Provincies en regio's

Het realiseren van goede huisvesting voor arbeidsmigranten is een samenspel van verschillende betrokkenen. Gemeenten, werkgevers en huisvesters hebben elk hun eigen rol. Maar ook andere overheden, brancheorganisaties, leveranciers kunnen van belang zijn om tot resultaten te komen. Regionale samenwerkingsverbanden bleken een spilfunctie te hebben rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Provincies hebben voor meerdere doelgroepen van flexwonen een agenderende en stimulerende rol en treden bij de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten als toezichthouder op.


Een netwerk is altijd in beweging. We stellen het daarom zeer op prijs als u aanvullingen of correcties doorgeeft. Gebruikt u daarvoor s.v.p. het contactformulier.
Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag  |   070 4416611  |   www.zuid-holland.nl

De Provincie Zuid-Holland werkt aan een Programma Flexwonen 2021-2024 dat mede invulling geeft aan het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter’. Daarin is flexwonen genoemd als één van de middelen om passend woningaanbod voor specifieke doelgroepen te bieden.

Bekijk volledige profiel