De partijen die in 2012 de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten ondertekenden startten daarmee het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten, waarvan dit Expertisecentrum deel uitmaakt. Er zijn nieuwe partners bij gekomen, enkelen bestaan niet meer als zodanig. Hierboven ziet u de logo’s van de kennispartners die het werk van het expertisecentrum nu mogelijk maken.


Ook kennispartner worden?

Het Expertisecentrum Flexwonen is opgezet namens de partijen die de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten ondertekend hebben. Zij, maar ook andere betrokkenen, kunnen kennispartner zijn. Kennispartners maken het samen mogelijk dat het expertisecentrum zijn rol kan spelen in het ondersteunen en verbinden van al die spelers die van belang zijn om tot goede huisvestingsoplossingen te komen.


Het Expertisecentrum Flexwonen biedt

Voor iedereen:

 • Goede voorbeelden van huisvesting
 • Voorbeelden van convenanten en beleidskaders
 • Een overzicht van aanbieders van huisvesting en aanverwante diensten
 • De stand van zaken per regio en hun ambassadeursteams
 • Een netwerkgids met organisaties, bedrijven en contactpersonen
 • Een agenda met alle interessante bijeenkomsten en excursies
 • Actualiteiten
 • Nieuwsbrief
 • Een telefonische helpdesk voor niet-complexe vragen
 • Informatie voor pers/media
 • Gebruik van de Vastgoedbank Flexwonen
 • Gebruik van het Matchpoint Flexwonen (als vrager van huisvesting)

Extra voor kennispartners:

 • Een eigen profielpagina die toont wat u op dit vlak doet, wat u belangrijk vindt en hoe u bereikbaar bent, eventueel aangevuld met eigen nieuwsbrieven en publicaties
 • Voor regionale samenwerkingsverbanden een regiopagina, met o.a. informatie over de stand van zaken in de regio, een ambassadeursteam, contactpersonen, etc.
 • 10% korting op de tarieven voor onderzoek, advies of management

Extra voor aanbieders huisvesting en andere diensten:

 • Een eigen profielpagina die toont welke producten of diensten uw bedrijf biedt, eventuele voorbeeldprojecten, hoe u bereikbaar bent en een link naar uw eigen website
 • Vermelding in het overzicht van aanbieders en een banner op de homepage met een link naar de eigen profielpagina
 • Gebruik van het Matchpoint Flexwonen (als aanbieder van huisvesting)

Onze portfolio voor betaalde diensten:

 • Onderzoek/quick scan naar aantallen arbeidsmigranten en trends in een gebied
 • Onderzoek naar de huisvestingsopgave in een gebied
 • Marktverkenning voor investeerders in nieuwe projecten
 • Search naar geïnteresseerde huisvesters/investeerders
 • Organiseren van regionale of lokale bijeenkomsten
 • Organiseren van workshops of excursies
 • Gespreksleiding tijdens bijeenkomsten
 • Procesbegeleiding gericht op effectieve samenwerking
 • Project- en programmamanagement
 • Opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie
 • Ontwikkelen convenant/samenwerkingsovereenkomst
 • Ontwikkelen beleidskader
 • Voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenteraadsleden
 • Procesmanagement bed voor bed regeling

Vraag vrijblijvend offerte. Kennispartners krijgen 10% korting op onze tarievenAanmelden kennispartner

 

Aanmelden kennispartner
Bezig met versturen