Het Expertisecentrum Flexwonen helpt om betere huisvesting tot stand te brengen voor arbeidsmigranten en alle andere spoedzoekers die behoefte hebben aan snel beschikbare, betaalbare woonruimte. In 2012 is het opgericht als Expertisecentrum Flexwonen voor arbeidsmigranten voor het gelijknamige programma dat gestart werd door de ondertekenaars van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten.

Al snel werd duidelijk dat de vraag bij deze doelgroep sterk overeen komt met die van andere groepen zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning, studenten, mensen met tijdelijke arbeidscontracten, mensen die bij het wonen een beetje begeleiding nodig hebben, etc.

In plaats van dat als concurrerende vraag te zien is ons pleidooi om in die totale behoefte te voorzien met een flexibele schil in de woningmarkt. Dat leidt tot meer draagvlak in de samenleving en tot betere businessmodellen voor investeerders en exploitanten. Daaraan werken is dan ook de missie van het Expertisecentrum Flexwonen, dat vanaf 2017 als Flexwonen.nl verder ging.


Onze adviseurs

HILVERSUM - Wim Reedijk huiswerk advies 06 - 10927006, Artikel over Uitrol flexwonen (uitvloeisel van intentieverklaring), expertisecentrum Flexwonen voor arbeidsmigranten(=website). United Photos/Robin van Lonkhuijsen.

Wim Reedijk heeft jarenlang ervaring opgedaan bij corporaties en bij hun brancheorganisatie Aedes, waar hij lid van het managementteam was >lees verder

foto-johan-1

Johan van der Craats, sociaal geograaf van huis uit heeft ook zijn sporen verdiend bij Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties >lees verder


Geassocieerde adviseurs

Berry Prins is een gepassioneerd huisvester, maatschappelijk geëngageerd, een verbinder pur sang. >lees verder

Armand Gerrits heeft als contactfunctionaris arbeidsmigranten voor de gemeente Peel en Maas ruim vier jaar ervaring opgedaan. lees verder>