Hier vindt u informatie over bedrijven die voor derden het beheer voeren van woningen of ander vastgoed dat geschikt is voor bewoning.

Woningbeheerders zijn vaak leegstandbeheerders. Die zijn primair gericht op het beheren van vastgoed dat leeg staat, met als doel om de kosten en risico’s voor de eigenaar te verkleinen. Dat gebeurt vaak door een tijdelijke woonfunctie. Om het pand weer tijdig voor de eigenaar beschikbaar te krijgen is dat altijd op tijdelijke basis. Dat kan door verhuur op basis van de Leegstandswet, andere tijdelijke huurcontracten of door het toepassen van een gebruiksovereenkomst.

Er zijn ook bedrijven die primair op de woondiensten zijn gericht en die naast tijdelijk leegstaand vastgoed ook andere oplossingen bieden, zoals transformatie van gebouwen. Of die voor gemeenten of corporaties het beheer verzorgen van bepaalde, vaak tijdelijke woonprojecten, zoals voor vergunninghouders en andere doelgroepen.

Bekijk het overzicht van woningbeheerders


Keurmerk Leegstandbeheer

Het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) is het keurmerk voor alle vormen van leegstandbeheer. Het KLB heeft als doel de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Lees verder>

SNF-keurmerk

De Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Lees verder>


Woningcorporaties en derdenbeheer

Woningcorporaties mogen het beheer van andermans panden doen als het gaat om de huisvesting van vergunninghouders. Dat is zo geregeld in een experimenteerartikel in aanvulling op de Woningwet. De regeling geldt vanaf 1 december 2015 en moet het creëren van woonruimte voor vergunninghouders stimuleren. Lees verder>

Huisvesting ­aanbieden

Biedt u huisvesting aan en wilt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Matchpoint Flexwonen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. U kunt bellen, of uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan snel contact met u op.