Routekaart naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten

De totstandkoming van goede huisvesting voor arbeidsmigranten vraagt om een constructieve samenwerking tussen gemeenten, huisvesters en werkgevers. Deze samenwerking heeft betrekking op meerdere terreinen. In deze routekaart wordt per 'spoor' een korte beschrijving gegeven, aangevuld met voorbeelden, verwijzingen en tips, waar mogelijk vanuit verschillende perspectieven.

routekaart

Let op: u kunt deze routekaart nog steeds downloaden. De inhoud is nog actueel, maar verschillende links werken niet goed meer. Wij werken op dit moment aan een nieuwe versie, die in december 2018 gereed zal zijn. 

Download hier de Routekaart

Inhoud:
spoor 1 Gemeenten geven voldoende ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten
spoor 2 Handhaven op woon- of verblijfssituaties die niet aan voorschriften voldoen
spoor 3 Het inschrijven van arbeidsmigranten in de BRP
spoor 4 Het organiseren van heldere en (pro)actieve communicatie
spoor 5 Het stimuleren van taal en participatie


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Draagvlak en communicatie, Handhaving, Taal en participatie, Wetten en Regels,