Taal en participatie

Voor alle nieuwkomers is het belangrijk om snel de taal te leren en hun weg te vinden in de samenleving. Ook voor mensen die hier maar kort verblijven voor werk. Al was het maar met het oog op de veiligheid op de werkvloer.

Arbeidsmigranten

Aan arbeidsmigranten uit andere Europese landen kunnen geen inburgeringseisen worden gesteld. Toch is het belangrijk dat ook arbeidsmigranten – ook als die hier tijdelijk zijn – de taal leren en inburgeren. Arbeidsmigranten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en integratie. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de werkgever en uitzendorganisaties. Zij bemiddelen de migranten immers naar werk hier. Taalcoaches of taalmaatjes kunnen anderstaligen helpen met het leren van de Nederlandse taal.

 

Vergunninghouders

Ook vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij krijgen daarbij wel support doordat de gemeenten die hen huisvesten ook middelen krijgen voor maatschappelijke begeleiding. Ook kunnen deze vergunninghouders tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor taal- inburgeringscursussen.

 


 

Uitgelicht


Meer informatie

 

Taal

 

Algemeen

Het begint met taal: ondersteuning van taalcoachorganisaties

Stichting Lezen en Schrijven: Laaggeletterdheid voorkomen en verminderen

Oefenen.nl – de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)

Actieprogramma SZW: Tel mee met Taal, SZW, 2015

 

Arbeidsmigranten

Taalbeheersing voorwaarde voor succes EU-arbeidsmigranten, KIS, 2023

Taal en digitale vaardigheden, Doorzaam

 

Nieuwkomers

Nt2taalmenu: Nederlands leren en inburgeringsexamen oefenen

Taalcursussen: voorbeeld van goed werkgeverschap, ABU, 2019

 


 

Integratie- en inburgeringsbeleid

 

Algemeen

Integratie- en inburgeringsbeleid, KIS, 2022

Rapportage Integratie en Samenleven, CBS, 2022

Samenleven in verscheidenheid: beleid voor de migratiesamenleving, WRR, 2020

Leerwerkloketten: leven lang ontwikkelen

 

Arbeidsmigranten

Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten), Rijksoverheid, 2019

WorkinNL: informatie over werken en wonen in Nederland

Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten, KIS, 2020

Gemeente: zo bevorder je de integratie van EU-migranten, KIS, 2016

Brochure Omgaan met tijdelijk verblijf, WRR, 2022

Uitkomsten Arbeidsmigranten LAB Waalwijk, 2018

Goede verhalen, LEVgroep, 2021

 

Nieuwkomers

RefugeeHelp: Informatie voor vluchtelingen in de eigen taal

Inburgeren: Startpunt voor inburgeren in Nederland

Blik op werk: duurzame arbeidsparticipatie en inburgering

Statushouders aan het werk, Rijksoverheid, 2023
VNG-dossier inburgering
Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders?