Wie zijn onze kennispartners

De partijen die in 2012 de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten ondertekenden, startten daarmee het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten, waarvan dit expertisecentrum deel uitmaakte. Het expertisecentrum maakte ook deel uit van het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van de ministeries van BZK, J&V, SZW, de VNG, het IPO, de COA en Aedes dat zich van 2015 tot 2017 inzette voor de huisvesting van statushouders. Inmiddels richt het Expertisecentrum Flexwonen zich op alle doelgroepen van flexwonen. Er zijn nieuwe kennispartners bij gekomen, enkele bestaan niet meer als zodanig. Hier ziet u de logo’s van de kennispartners die het werk van het Expertisecentrum mede mogelijk maken.

Ook kennispartner worden?

Ook andere betrokkenen kunnen partner zijn. Zij maken het samen mogelijk dat het expertisecentrum zijn rol kan spelen in het ondersteunen en verbinden van al die spelers die van belang zijn om tot goede huisvestingsoplossingen te komen.


Het Expertisecentrum Flexwonen biedt

Voor iedereen:

 • Goede voorbeelden van huisvesting
 • Onderzoeksrapporten, handreikingen en andere relevante publicaties
 • Voorbeelden van convenanten en beleidskaders
 • Een overzicht van aanbieders van huisvesting en aanverwante diensten
 • De ontwikkelingen per regio
 • Een netwerkgids met organisaties, bedrijven en contactpersonen
 • Een agenda met alle interessante bijeenkomsten en excursies
 • Actualiteiten (dagelijks op de homepage)
 • Nieuwsbrief (ca. 4 x per jaar)
 • Een telefonische helpdesk voor niet-complexe vragen
 • Informatie voor pers/media
 • Gebruik van het Matchpoint Flexwonen (voor vragers van huisvesting)

Extra voor kennispartners:

 • Een eigen profielpagina voor bedrijven die toont welke producten of diensten u aanbiedt, eventuele voorbeeldprojecten, hoe u bereikbaar bent en een link naar uw eigen website. De profielpagina is rechtstreeks bereikbaar met een link op onze homepage èn vanuit uw vermelding in de netwerkgids
 • Gratis gebruik van de attenderingsservice van het Matchpoint Flexwonen voor aanbieders van huisvesting (al meer dan 9.000 plaatsen bemiddeld)
 • Met kennispartners stemmen wij op maat een arrangement af met o.a. interessante kortingen op onze tarieven voor onderzoek, advies of management, gratis ondersteuning bij perswoordvoering of voorlichtingsbijeenkomsten en introducties in ons netwerk.

Onze portfolio voor betaalde diensten:

 • Onderzoek/quick scan naar aantallen arbeidsmigranten en trends in een gebied
 • Onderzoek naar de huisvestingsopgave flexwonen in een gebied
 • Marktverkenning voor investeerders in nieuwe projecten
 • Locatieverkenningen voor flexwonen
 • Search naar geïnteresseerde huisvesters/investeerders
 • Organiseren van regionale of lokale bijeenkomsten
 • Organiseren van workshops of excursies
 • Gespreksleiding tijdens bijeenkomsten
 • Procesbegeleiding gericht op effectieve samenwerking
 • Project- en programmamanagement
 • Opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie
 • Ontwikkelen convenant/samenwerkingsovereenkomst
 • Ontwikkelen beleidskader
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor o.a. gemeenteraadsleden

Vraag vrijblijvend een offerte.

 

Aanmelden kennispartner
Uw keuze:
Dit betreft