Draagvlak en communicatie

De huisvesting van nieuwkomers -of dat nu arbeidsmigranten of vluchtelingen zijn- roepen soms heftige reacties op. Hier vindt u handreikingen en voorbeelden hoe communicatie goed kan worden opgezet en hoe met het zogeheten Nimby-effect (Not in My Backyard) kan worden omgegaan.