‘Het creëren van draagvlak voor het (tijdelijk) huisvesten arbeidsmigranten’

In dit adviesrapport wordt advies gegeven over hoe draagvlak gecre‘ëerd kan worden voor het huisvesten van Europese arbeidsmigranten in Nederland. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier de negatieve beeldvorming rondom Europese arbeidsmigranten kan worden tegen gegaan.

download adviesrapport

Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Aanbevelingen
3. Advies en maatregelen

Zie ook Onderzoeksrapport ‘De subjectieve veiligheid in Vreewijk, sinds de komst van Poolse arbeidsmigranten in het Zuiderparkhotel

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie