Wonen met zorg/begeleiding

Wonen met zorg of begeleiding is lang niet altijd flexwonen. Maar flexwonen kan wel vaak een belangrijke stap zijn om (weer) zelfstandig te kunnen gaan wonen, ook als er nog enige begeleiding bij nodig is. Er zijn veel mensen die om zelfstandig te kunnen wonen een bepaald zorg- of begeleidingsarrangement nodig hebben.

Begeleid wonen

De instellingen voor maatschappelijke opvang kampen met een ernstige stagnatie in de doorstroming naar zelfstandig wonen. Zelf geven zij aan dat het jaarlijks om ca. 10.000 cliënten gaat. Deze mensen zouden met een relatief lichte vorm van begeleiding zelfstandig kunnen wonen, wat er toe zou leiden dat de residentiële voorzieningen hun rol kunnen spelen in de opvang van mensen die dat echt, al dan niet tijdelijk, nodig hebben.

Iets soortgelijks geldt voor de slachtoffers van huiselijk geweld of mensenhandel. Over het algemeen vrouwen, die soms met kinderen, in een onhoudbare, onveilige situatie terecht zijn gekomen en voor wie na eerste opvang een veilig nieuw onderkomen moet worden gezocht.

 

Tweede kans voor jongeren

Speciale aandacht hier ook voor jongeren die door onvoldoende support van huis uit, of door eigen onverstandige keuzes in problemen zijn gekomen, hun school hebben verlaten, schulden hebben gemaakt, drugsproblemen hebben en soms letterlijk aan het zwerven zijn geslagen. Met een steuntje in de rug, met simpele goedkope woonruimte en een niet vrijblijvende begeleiding naar opleiding en/of werk zou er veel weer goed kunnen komen. Projecten als ‘Kamers met kansen’ en Kansrijk Wonen’ bieden jongeren weer nieuw perspectief.

 


 

Interessante initiatieven


 

Begeleid wonen zoeken