123 Flexwonen

Klein Sassembourg, Sassenheim

Jan van Brabantweg 22, 2171 HD Sassenheim

Woonstichting Stek heeft in Sassenheim 22 zorgappartementen laten bouwen in de sociale huursector. De woningen zijn bestemd voor cliënten van GGZ Rivierduinen, dat ook de huurder wordt van het complex: de GGZ zal de bewoners begeleiden tijdens de overstap van het wonen in een instelling naar zelfstandig wonen. Het 23ste appartement is ingericht als gezamenlijke woonkamer en ondersteuningspunt voor de begeleiders.
Het complex is gebouwd met modules van Hodes Huisvesting uit Goor, gespecialiseerd in industriële bouw. De woningen zijn comfortabel en voldoen aan het Bouwbesluit Permanente bouw. De units zijn in vier dagen geplaatst, waarna de houten gevel is bekleed met duurzame steenstrips. Het gebouw is in maart 2023 door Stek overgedragen aan de GGZ.

Aantal woningen
22
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Woonstichting Stek
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
uitstromers zorg
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Hodes
Start
2023 Q1
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen worden toegewezen via GGZ Rivierduinen.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.